O nas

Protest z Wykrzyknikiem

#protestzwykrzyknikiem
#edukacjazwykrzyknikiem
Edukacja jest ważna!
Nauczyciel jest ważny!
Protest z Wykrzyknikiem. Powstaliśmy w gorącym dla nauczycieli czasie, w styczniu 2019 roku. Połączyło nas przekonanie o konieczności walki o poprawę statusu materialnego nauczycieli. Odczuwaliśmy narastający gniew lekceważonych nauczycieli. Czuliśmy się zjednoczeni jak nigdy w XXI wieku. Jesteśmy ruchem nauczycielskim.
Jednak początek naszego wspólnego działania naznaczony był tragedią politycznego mordu na prezydencie Gdańska, Pawle Adamowiczu. Ta tragedia jest jednym z rysów istotnych dla nas. To wydarzenie zjednoczyło nas w braku zaufania do aktualnej władzy. Jednak od początku zdecydowaliśmy się na działania zgodne z prawem, dbając o bezpieczeństwo nauczycieli.
Poparliśmy postulaty związków zawodowych, nie tylko ZNP, lecz również innych działających w oświacie. Rozumieliśmy, że ich postulaty muszą koncentrować się na sprawach pracowniczych. Dla nas jednak równie istotna była zawsze dbałość o jakość edukacji. Od początku formułowaliśmy postulaty zmian, które zmieniłyby naszą szkolną rzeczywistość. Chcieliśmy szkoły nowoczesnej i odpowiadającej potrzebom uczniów. To z tego źródła wypływała nasza troska o edukację antydyskryminacyjną i edukację seksualną. To z tego wynikało nasze zaangażowanie w projekt oddolnych konsultacji społecznych Naradę Obywatelską o Edukacji. To był ważny dla nas proces, w którym oddaliśmy głos wszystkim zainteresowanym sprawami oświaty, uczniom i ich rodzicom, nauczycielom, ekspertom i samorządowcom.
Niestety strajk 2019 został przez nauczycieli przegrany.
Mimo tego nie zrezygnowaliśmy z naszej aktywności. Stopniowo odkrywaliśmy kolejne istotne obszary działania. Otworzyliśmy się na aktywizm naszych uczniów zatrwożonych zbliżającą się katastrofą klimatyczną. Zdecydowaliśmy się poprzeć ich postulaty i oddać im głos. Chcieliśmy, by był szerzej słyszany.
Jednocześnie nasze zaangażowanie w działania antydyskryminacyjne znalazło swój wyraz w naszych działaniach na rzecz uczniów LGBT+, w ich wsparcie i rozumienie. My nauczyciele Protestu z Wykrzyknikiem organizowaliśmy Tęczowy Piątek.
Obecne wydarzenia nie mogą pozostawić nas obojętnymi. Wspieramy protestujące i my protestujemy. Podobnie jak nieustannie domagamy się zapewnienia bezpieczeństwa nauczycielom pracującym w szkołach i przedszkolach mimo zagrożenia epidemicznego. Jesteśmy po stronie uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek.
Nie zrezygnujemy z naszej aktywności nawet gdy pojawiają się groźby kuratorów i ministra. My opowiadamy się po stronie wartości. Nie jesteśmy ruchem politycznym, ale wiemy, że realizacja naszych postulatów jest możliwa tylko na drodze politycznej. Chcemy, by to co dla nas ważne było istotnym tematem debaty publicznej, by politycy nie zapominali o sprawach jakości edukacji, o dbaniu o równe prawa każdego obywatela Polski, trosce o środowisko i przyszłość klimatu. Liczymy, że zmiany polityczne otworzą drogę do poprawy jakości debaty publicznej. Wierzymy również, że dzięki takim zmianom uda się też spełnić postulaty socjalne środowiska nauczycieli. Wierzymy, że mamy rację i dlatego wygramy.

Nasz zespół działa dalej

My. Protest z Wykrzyknikiem. Banksy polskiej edukacji. No name. No place. 

Masz do nas pytania?

Informacje o sposobach kontaktu zapisaliśmy na stronie Kontakt

Przewiń do góry