Akcje

❗ Jestem nauczycielką i idę na wybory! Głosuję rozumem i sercem.

❗Jestem nauczycielką i nie zgadzam się ani z tymi, którzy chcą wywracać stolik, by zrobić miejsce dla swoich autorytarnych zapędów, ani z tymi, którzy kurczowo trzymają się stołków, bo ich nadrzędnym celem jest utrzymanie władzy za wszelką cenę.

❗ Jestem nauczycielką i chcę zaprosić wszystkich do wspólnego stołu zwanego Polską. Chcę przy nim miejsca dla każdej obywatelki i każdego obywatela. Stół jest symbolem rozmowy, spotkania, włączania i porozumienia. Nie pozwolę go wywrócić ani zawłaszczać!

❗Jestem nauczycielką i chcę przestrzeni wzajemnego zaufania i budowania mostów. Chcę pokoju społecznego, bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów i konfliktów na drodze rzeczowej wymiany argumentów i szacunku dla stron sporów.

❗Jestem nauczycielką i upominam się o jakość debaty publicznej – bo słowa mają moc!

❗Jestem nauczycielką i chcę zrównoważonego rozwoju oraz mądrego gospodarowania wszystkimi zasobami naszego kraju.

❗Jestem nauczycielką i chcę najlepszych warunków rozwoju dla moich uczniów i uczennic. Wiem, że edukacja jest kluczem do naszych indywidualnych i wspólnotowych sukcesów.

❗ Jestem nauczycielką i sprzeciwiam się wszelkim radykalizmom, populizmowi, indoktrynacji i wykluczeniom. Sprzeciwiam się niszczeniu więzi społecznych, szczuciu na grupy i na osoby, antagonizowaniu środowisk oraz zawłaszczaniu symboli i wspólnych dóbr.

❗ Jestem nauczycielką i domagam się od wszystkich partii opozycji demokratycznej zaniechania działań prowadzących do osłabiania przyszłych sojuszników.

❗Bądź jak nauczycielka – głosuj rozumem i sercem!

__

Najbliższe wybory to nasze być albo nie być. Sondaże pokazują różnice w preferencjach wyborczych kobiet i mężczyzn. Czynnikiem, który pomaga Polkom bardziej niż Polakom dostrzegać zróżnicowanie i złożoność świata społecznego, potrzebę empatii i rozwagi w budowaniu bezpiecznej przyszłości, jest edukacja. Polki są po prostu lepiej wykształcone, a przez to bardziej odporne na propagandę PiS i na populizm Konfederacji. A trudno wskazać bardziej sfeminizowany zawód niż nauczycielka.

15 października weź udział w wyborach i głosuj jak my – rozumem i sercem!

„Wolna Szkoła” jest reakcją na „Lex Czernek”, czyli na plany zmian w prawie oświatowym, które całkowicie podporządkują szkoły i dyrektorów kuratorom, ograniczą wpływ rodziców na edukację i pozbawią go samorządów, zamkną szkoły przed niektórymi organizacjami społecznymi i umożliwią wykorzystanie edukacji do realizowania partyjnych celów – tworzenia nowego obywatela. 
 
Kampania Wolna Szkoła zainicjowana została przez Sieć Organizacji Społecznych SOS dla Edukacji, której jesteśmy częścią. W kontrze do rządowej wizji edukacji działamy na rzecz szkoły dobrej jakości, przyjaznej dla wszystkich uczniów i uczennic, niepartyjnej. Chcemy szkoły stawiającej w centrum uczniów i uczennice, ich prawa oraz potrzeby, marzenia i pomysły. Szkoły nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej. Przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców, nauczycielek i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Rozwija kluczowe kompetencje, a nie tylko przekazuje oderwane od siebie wiadomości z różnych przedmiotów.
 
Uważamy, że planowane zmiany obniżą poziom edukacji, doprowadzą do odejścia z zawodu nauczycielek i nauczycieli, negatywnie odbiją się na kondycji psychicznej uczniów i uczennic, zwiększajac rozwarstwienie społeczne. 
 
Zatrzymanie tych zmian jest fundamentalnie ważne dla naszych dzieci i dla przyszłości demokracji i rozwoju naszego kraju.
„Tour de Konstytucja PL” to niezwykły projekt pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dla wszystkich, którzy pragną wolnej, otwartej i demokratycznej Polski. A że nie ma demokracji bez edukacji, to udział Protestu z Wykrzyknikiem jest oczywisty – jesteśmy jednym z współorganizatorów wyraz z pomysłodawcą Kongresem Demokratycznych Ruchów Obywatelskich oraz Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca, Helsińską Fundacją Praw Człowieka,  Komitetem Obrony Demokracji, Naszym Czasopismem, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Stowarzyszeniem Adwokackim „Defensor Iuris”,  Stowarzyszeniem Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Stowarzyszeniem Radomianie dla demokracji, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszeniem Sędziów Themis oraz inicjatywą Wolne Sądy.
 
„Tour de Konstytucja PL” to sztafeta z Konstytucją, której trasa biegnie przez polskie wsie i miasteczka, naznaczona spotkaniami z prawnikami, debatami, wystąpieniami ciekawych gości, dyskusjami, grami edukacyjnymi. Okazja, aby obywatele i obywatelki mogli uświadomić sobie, jakie znaczenie ma w codziennym życiu Konstytucja z jej konkretnymi artykułami i jak powinna wpływać na kształt państwa, które wspólnie tworzymy. Zwój Konstytucji, niczym pałeczka w sztafecie,  podróżujący z wydarzenia na wydarzenie specjalnym Tour-Busem, będzie podpisywany przez uczestników, a GPS pozwoli śledzić jego trasę na interaktywnej mapie. 
 
Podczas wydarzeń lokalnych będą działać „niezależne stoliki obywatelskie”, przy których będzie można porozmawiać  z prawnikami. W mobilnym punkcie pocztowym „Tour – Poczta” będzie można napisać i symbolicznie wysłać „List do Polski” i „List do Europy” – głos obywateli i obywatelek. 
 
Organizacji lokalnych wydarzeń w ramach „Tour de Konstytucja PL” promującego wartości konstytucyjne może się podjąć każda chętna osoba. To propozycja w szczególności dla aktywistów formalnych i nieformalnych grup, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ludzi kultury, edukacji, liderów i liderek lokalnych środowisk. Wśród uczestników jest miejsce dla każdej i każdego, i z pewnością nie powinno zabraknąć młodzieży.
Uczniowie LGBT+, rozumiem i wspieram!
Zapraszamy serdecznie na  cykl 3 webinariów pt. „Uczniowie LGBT+, rozumiem i wspieram!”.
Czy zawsze wiemy i rozumiemy, z czym mierzą się uczniowie i uczennice ze społeczności LGBT+? Czy potrafimy okazać im wsparcie?
10 listopada zapraszamy na spotkanie z osobami, które mają jeszcze na świeżo w pamięci szkolne doświadczenie. Zapytamy, jak sytuacja nieheteronormatywnych uczniów i uczennic wygląda z ich perspektywy.
W ramach cyklu swoją persepektywę przedstawią również rodzice dzieci LGBT+ (16.11) oraz nauczyciele (24.11).
Projekt finansowany ze środków Funduszu dla Odmiany.
Narada Obywatelska o Edukacji

Uruchomiliśmy ogólnopolską akcję Narada Obywatelska o Edukacji, czyli NOoE.

Akcję zorganizowaliśmy po to, żeby:

  • w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie;
  • uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli i nauczycielek;
  • wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wskazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
  • wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska, a nie tylko nauczyciele i nauczycielki;
  • zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.
5 wykrzykników dobrej edukacji
W lutym opracowaliśmy naszą wizję dobrej edukacji, którą zapisaliśmy w postaci 5 wykrzykników.
Ta wizja po pierwsze, nie straciła na aktualności, a po drugie – nie została zrealizowana, bo zmiany wprowadzane przez MEN idą w kierunku centralizmu, ideologizacji, kontynuacji anachronicznej podstawy programowej w szkołach średnich, a także całkowitego pominięcia postulatów dotyczących finansowania oświaty i godnego wynagradzania nauczycieli
Głosuję na Polskę

Głosuję na Polskę!

Nauczyciele zapraszają na NAJWIĘKSZA OTWARTĄ LEKCJĘ OBYWATELSKĄ W KOSMOSIE. Temat: Głosuję na Polskę!

Politycy pod lupą
POLITYCY POD LUPĄ NAUCZYCIELI to nowy projekt inicjatywy Protest z Wykrzyknikiem!
Dowiedz się!
Chcesz wybierać świadomie i odpowiedzialnie?
Poznaj pomysły polityków na edukację.
Bądź na bieżąco.
Czytaj odpowiedzi na pytania.
Dziel się tą wiedzą ze znajomymi.
Włącz się do dyskusji.
Zaproś do udziału w wydarzeniu Politycy pod lupą nauczycieli.
NOoE o Klimacie
Młodzież z MSK manifestowała, że klimat jest ważnym tematem.
Chcemy stworzyć zatem przestrzeń do rozmowy na ten temat. Młodzi zasługują, żeby potraktować ich poważnie.
Oprzemy się na narzędziu NOoE, czyli formule spotkania obywateli i rozmowy na podany temat, dostosowując je do pandemicznej rzeczywistości. Każdy uczestnik spotkania będzie mógł zabrać głos, wyrazić swoje zdanie i poznać opinie innych.

Zmuszeni sytuacją zwołaliśmy nadzwyczajną Obywatelską Radę Pedagogiczną oddolnych ruchów nauczycielskich. Łącząc się we wspólnym głosie poparcia postulatów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przedstawiamy propozycje koniecznych, naszym zdaniem, zmian w edukacji. Wyrażamy też stanowczy protest przeciwko próbom ograniczenia praw obywatelskich, naszych i naszych uczennic i uczniów.

„Wolna Szkoła” jest reakcją na „Lex Czernek”, czyli na plany zmian w prawie oświatowym, które całkowicie podporządkują szkoły i dyrektorów kuratorom, ograniczą wpływ rodziców na edukację i pozbawią go samorządów, zamkną szkoły przed niektórymi organizacjami społecznymi i umożliwią wykorzystanie edukacji do realizowania partyjnych celów – tworzenia nowego obywatela. 
 
Kampania Wolna Szkoła zainicjowana została przez Sieć Organizacji Społecznych SOS dla Edukacji, której jesteśmy częścią. W kontrze do rządowej wizji edukacji działamy na rzecz szkoły dobrej jakości, przyjaznej dla wszystkich uczniów i uczennic, niepartyjnej. Chcemy szkoły stawiającej w centrum uczniów i uczennice, ich prawa oraz potrzeby, marzenia i pomysły. Szkoły nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej. Przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców, nauczycielek i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Rozwija kluczowe kompetencje, a nie tylko przekazuje oderwane od siebie wiadomości z różnych przedmiotów.
 
Uważamy, że planowane zmiany obniżą poziom edukacji, doprowadzą do odejścia z zawodu nauczycielek i nauczycieli, negatywnie odbiją się na kondycji psychicznej uczniów i uczennic, zwiększajac rozwarstwienie społeczne. 
 
Zatrzymanie tych zmian jest fundamentalnie ważne dla naszych dzieci i dla przyszłości demokracji i rozwoju naszego kraju.
„Tour de Konstytucja PL” to niezwykły projekt pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dla wszystkich, którzy pragną wolnej, otwartej i demokratycznej Polski. A że nie ma demokracji bez edukacji, to udział Protestu z Wykrzyknikiem jest oczywisty – jesteśmy jednym z współorganizatorów wyraz z pomysłodawcą Kongresem Demokratycznych Ruchów Obywatelskich oraz Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca, Helsińską Fundacją Praw Człowieka,  Komitetem Obrony Demokracji, Naszym Czasopismem, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Stowarzyszeniem Adwokackim „Defensor Iuris”,  Stowarzyszeniem Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Stowarzyszeniem Radomianie dla demokracji, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszeniem Sędziów Themis oraz inicjatywą Wolne Sądy.
 
„Tour de Konstytucja PL” to sztafeta z Konstytucją, której trasa biegnie przez polskie wsie i miasteczka, naznaczona spotkaniami z prawnikami, debatami, wystąpieniami ciekawych gości, dyskusjami, grami edukacyjnymi. Okazja, aby obywatele i obywatelki mogli uświadomić sobie, jakie znaczenie ma w codziennym życiu Konstytucja z jej konkretnymi artykułami i jak powinna wpływać na kształt państwa, które wspólnie tworzymy. Zwój Konstytucji, niczym pałeczka w sztafecie,  podróżujący z wydarzenia na wydarzenie specjalnym Tour-Busem, będzie podpisywany przez uczestników, a GPS pozwoli śledzić jego trasę na interaktywnej mapie. 
 
Podczas wydarzeń lokalnych będą działać „niezależne stoliki obywatelskie”, przy których będzie można porozmawiać  z prawnikami. W mobilnym punkcie pocztowym „Tour – Poczta” będzie można napisać i symbolicznie wysłać „List do Polski” i „List do Europy” – głos obywateli i obywatelek. 
 
Organizacji lokalnych wydarzeń w ramach „Tour de Konstytucja PL” promującego wartości konstytucyjne może się podjąć każda chętna osoba. To propozycja w szczególności dla aktywistów formalnych i nieformalnych grup, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ludzi kultury, edukacji, liderów i liderek lokalnych środowisk. Wśród uczestników jest miejsce dla każdej i każdego, i z pewnością nie powinno zabraknąć młodzieży.
Uczniowie LGBT+, rozumiem i wspieram!
Zapraszamy serdecznie na  cykl 3 webinariów pt. „Uczniowie LGBT+, rozumiem i wspieram!”.
Czy zawsze wiemy i rozumiemy, z czym mierzą się uczniowie i uczennice ze społeczności LGBT+? Czy potrafimy okazać im wsparcie?
10 listopada zapraszamy na spotkanie z osobami, które mają jeszcze na świeżo w pamięci szkolne doświadczenie. Zapytamy, jak sytuacja nieheteronormatywnych uczniów i uczennic wygląda z ich perspektywy.
W ramach cyklu swoją persepektywę przedstawią również rodzice dzieci LGBT+ (16.11) oraz nauczyciele (24.11).
Projekt finansowany ze środków Funduszu dla Odmiany.
Narada Obywatelska o Edukacji

Uruchomiliśmy ogólnopolską akcję Narada Obywatelska o Edukacji, czyli NOoE.

Akcję zorganizowaliśmy po to, żeby:

  • w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie;
  • uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli i nauczycielek;
  • wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wskazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
  • wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska, a nie tylko nauczyciele i nauczycielki;
  • zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.
5 wykrzykników dobrej edukacji
W lutym opracowaliśmy naszą wizję dobrej edukacji, którą zapisaliśmy w postaci 5 wykrzykników.
Ta wizja po pierwsze, nie straciła na aktualności, a po drugie – nie została zrealizowana, bo zmiany wprowadzane przez MEN idą w kierunku centralizmu, ideologizacji, kontynuacji anachronicznej podstawy programowej w szkołach średnich, a także całkowitego pominięcia postulatów dotyczących finansowania oświaty i godnego wynagradzania nauczycieli
Głosuję na Polskę

Głosuję na Polskę!

Nauczyciele zapraszają na NAJWIĘKSZA OTWARTĄ LEKCJĘ OBYWATELSKĄ W KOSMOSIE. Temat: Głosuję na Polskę!

Politycy pod lupą
POLITYCY POD LUPĄ NAUCZYCIELI to nowy projekt inicjatywy Protest z Wykrzyknikiem!
Dowiedz się!
Chcesz wybierać świadomie i odpowiedzialnie?
Poznaj pomysły polityków na edukację.
Bądź na bieżąco.
Czytaj odpowiedzi na pytania.
Dziel się tą wiedzą ze znajomymi.
Włącz się do dyskusji.
Zaproś do udziału w wydarzeniu Politycy pod lupą nauczycieli.
NOoE o Klimacie
Młodzież z MSK manifestowała, że klimat jest ważnym tematem.
Chcemy stworzyć zatem przestrzeń do rozmowy na ten temat. Młodzi zasługują, żeby potraktować ich poważnie.
Oprzemy się na narzędziu NOoE, czyli formule spotkania obywateli i rozmowy na podany temat, dostosowując je do pandemicznej rzeczywistości. Każdy uczestnik spotkania będzie mógł zabrać głos, wyrazić swoje zdanie i poznać opinie innych.

Zmuszeni sytuacją zwołaliśmy nadzwyczajną Obywatelską Radę Pedagogiczną oddolnych ruchów nauczycielskich. Łącząc się we wspólnym głosie poparcia postulatów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przedstawiamy propozycje koniecznych, naszym zdaniem, zmian w edukacji. Wyrażamy też stanowczy protest przeciwko próbom ograniczenia praw obywatelskich, naszych i naszych uczennic i uczniów.

Przewiń do góry